Zrzeczenie się

Odwiedzając tę stronę i / lub korzystając z informacji podanych na lub za pośrednictwem tej strony internetowej, oświadczasz, że akceptujesz możliwość zastosowania tego wyłączenia odpowiedzialności (disclaimer).

Informacje na tej stronie mają wyłącznie charakter ogólny. Z informacji na tej stronie nie można czerpać żadnych praw. Chociaż Venditio dba o to, aby podczas tworzenia i utrzymywania tej strony internetowej korzystać ze źródeł uważanych za wiarygodne, nie możemy zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności dostarczonych informacji. Venditio B.V. nie gwarantuje, że strona będzie działała bezbłędnie, nieprzerwanie lub bez wirusów. Venditio B.V. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności, kompletności, aktualności przekazanych informacji i (niezakłóconego) korzystania z tej witryny.

Informacje od stron trzecich, produktów i usług

Na stronie internetowej Venditio B.V. znajdują się linki do stron internetowych osób trzecich, dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, wykorzystanie lub dostępność stron internetowych osób trzecich. Korzystanie z takich łączy odbywa się na własne ryzyko. Informacje na tych stronach nie są dalej oceniane pod kątem poprawności, zasadności, aktualności lub kompletności przez Venditio B.V..

Wykorzystanie informacji

Wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa w odniesieniu do wszystkich informacji oferowanych na lub za pośrednictwem tej strony internetowej (w tym wszystkie teksty, materiały graficzne i logo) są w posiadaniu Venditio BV. Zabronione jest kopiowanie, pobieranie lub w jakikolwiek sposób kopiowanie informacji zawartych na tej stronie internetowej, publikowanie, rozpowszechnianie lub powielanie bez uprzedniej pisemnej zgody Venditio BV. Użytkownik może drukować i / lub pobierać informacje na tej stronie wyłącznie do własnego użytku osobistego.

Zmiany

Mamy prawo do zmiany oferowanych informacji, w tym niniejszego wyłączenia odpowiedzialności (disclaimer), w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zaleca się regularne sprawdzanie, czy informacje podane na niniejszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, w tym niniejsze zastrzeżenie, zostały zmienione.

Obowiązujące prawo

Prawo holenderskie dotyczy niniejszej strony internetowej i wyłączenia odpowiedzialności. Wszelkie spory wynikające z niniejszego oświadczenia lub w związku z nim będą przekazywane wyłącznie sądowi holenderskiemu w okręgu Venditio B.V.